Neden İşçi Sınıfının Savaş Yolunda DURUM?

Durum, Marksizm- Lenininizmi kendisine klavuz edinen Mustafa Suphi, İsmail Bilen ve Nazım Hikmetlerin partisi Türkiye Komünist Partisi, TKP’ye ve onun sosyalizm, komünizm hedeflerine sahip çıkanların, bu uğurda savaş verenlerin ve savaş bayrağını yükseltenlerin, dünya enternasyonalist işçi hareketinin bir parçası olan Türkiye işçi hareketinin ve Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Çerkes, Laz ve tüm diğer halklarımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesini savunanların sesidir.

Durum, yakın hedefte demokrasi mücadelesini, uzak hedefte sosyalizm mücadelesini veren, sınıf mücadelesini yükselten komünistlerin, sosyalistlerin, devrimcilerin, ilericilerin, fabrikalarda ve köylerde, sokaklarda ve meydanlarda iş, aş, demokrasi ve barış, insan hak ve özgürlükleri için mücadele edenlerin, işçi, emekçi ve köylülerin, aydın ve sanatçıların, kadın ve gençlerin, Kürtler ve Türkler arasında eşitlik, özgürlük, özerklik temelinde demokratik bir birlikteliğin oluşmasını savunanların, demokratik bir gelecek için savaşan halkların yayını ve sesi olacaktır.

Durum, Erdoğan’ın Hitlervari faşist bir rejim oluşturmasına karşı mücadele etmek, Kürt Halkına karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkmak ve özellikle Türk işçi ve emekçilerini, köylülerini çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli Türkiye gerçekleri hakkında aydınlatmak, onları sınıf ve demokrasi temelinde örgütlemek için çalışanların sesi olacaktır.
Durum, bölgemizi ve dünyayı ateşe veren emperyalistlere, dünyayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren gerici tekelci burjuvaziye, işbirlikçilerine ve finans oligarşiye karşı işçi sınıfı ve emekçilerin, devrimci ve demokratik güçlerin enternasyonalist savaşında yer alanların sesi olacaktır.

“Durum” mücadele edenlerin, direnenlerin katkısıyla, yazı, haber ve yorumlarıyla yaşayacak ve onların elinde bir bayrak ve silah durumuna gelecektir.

İşçi ve köylü arkadaş, devrimci demokrat, aydın ve sanatçı arkadaş, genç ve kadın arkadaş!
“Durum” senin yayınındır.
Yayınına sahip çık!
Haber ve yazı yolla!
“Durum”u kendinin ve yığınların sesi yap!
Oku ve okut!

10 thoughts on “Neden İşçi Sınıfının Savaş Yolunda DURUM?

 • 23/11/2018 tarihinde, saat 18:49
  Permalink

  Kolaylıklar diliyorum dostlar…

  Site ismini besleyen belgiler daha yaratıcı ve ilgi çekici olabilir.

  Başarı, yolunuzun aşinası olsun. Emeklerinize saygıyla…

 • 10/12/2018 tarihinde, saat 07:50
  Permalink

  Haber ve yorumlarıyla bilgilendirici, yol gösterici olan Durum’ u tüm duyarlı kişilerin takip etmesini, desteklemesini diliyorum.

 • 12/12/2018 tarihinde, saat 17:59
  Permalink

  Yazılarınızı, yayına başladığınızı duyduğumda, büyük bir merakla sitenizde okumuştum. Ancak bir dostum bültenin basılı halini getirince bir başka oldum. Sanki uzun zamandır özlediğim o mürekkep kokusuna yeniden kavuşmuş gibi bir hisse kapıldım. İşçi sınıfının savaş yolunda, emeğinizi selamlıyorum. Başarılar…

 • 21/04/2019 tarihinde, saat 08:43
  Permalink

  DURUM Dünya ve Türkiye İşçi Sınıfının mücadelesinin deneyimlerini dünü, bugünü ve yarınıyla bilgi kirliliğine, kafa karışıklığına meydan vermeyecek açıklık ve netlikte ortaya seriyor.
  Bilimsel sosyalizmin diyalektik ve tarihsel gerçeklik metoduyla yolumuzu aydınlatıyor.
  Türkiye ve Dünya işçilerinin bütünsel gücüyle insanlığın ortak düşü yepyeni bir dünyanın yollarını döşemeye önemli katkı sunduğunu ve daha fazlasını yapabileceğini görüyorum.
  Bu kadar yeni bir dergi olmasına karşın teori ve pratiğiyle arkasında koca bir tarih barındırdığının ipuçlarını görebilirsiniz.
  İşçi sınıfı davasında samimi olan herkese şiddetle tavsiye ediyorum.

 • 23/05/2019 tarihinde, saat 07:52
  Permalink

  Selam DURUM’A !
  Selam Türkiye İşçi Sınıfına !
  Selam tüm halkların, tüm ezilenlerin, tüm dışlananların ve tümden yok sayılanların sesi , kulak’ı gözü DURUM’A !
  Selam DURUM’un etrafında duran Türkiye’nin yiğit devrimcilerine !
  Selam Mustafa Suphilerin, İ. Bilenlerin savaşkan neferlerine!
  Selam yüzyıllık tarihi ile hiçbir komplekse kapılmadan yüzleşen Türkiye komünistlerine !
  Selam Anadolu topraklarını Türk’e, Kürt’e, Laz’a , Çerkez’e , Rum’a , Ermeni’ye, ortak vatan yapma mücadelesinin öncü gücü Türkiye Komünist Partisine !
  Selam kendisini , kendi tarihini hiçbir sınır koymadan acımasızca eleştiren DURUM’A !

Bir cevap yazın